Home > Vergoedingen

Vergoedingen

Volgens de Zorgverzekeringswet van 16 juni 2005 hebben zorgverzekeraars naar u als verzekerde een zorgplicht en heeft u recht op:

  1. zorg of overige diensten waar u behoefte aan heeft
  2. vergoeding van de kosten van deze zorg of overige diensten en indien gevraagd vergoeding

Omdat de vraag naar hoortoestellen door enerzijds het steeds ouder worden van de bevolking en anderzijds door de toename van gehoorbeschadiging wegens overbelasting van het oor door te hoog geluidsniveau, hebben de zorgverzekeraars op het niveau van vergoeding van hoortoestellen aanzienlijk bezuinigd.

  1. De zogenaamde “zorg” toestellen. Dit zijn hoortoestellen die in aanmerking komen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar.
  2. De “particuliere” toestellen die niet in aanmerking komen voor vergoeding.

Voor de eerste groep van hoortoestellen heeft het Ministerie in 2013 een hoorprotocol ingevoerd. Met de invoering van dit protocol worden slechthorenden in 5 categorieën ingedeeld, van licht gehoorverlies (categorie 1) tot zwaar gehoorverlies (categorie 5). In elke categorie zijn er hoortoestellen verkrijgbaar en uiteraard verschilt de kwaliteit per categorie. De vergoeding voor zorg hoortoestellen ziet er als volgt uit: U krijgt uit de basisverzekering maximaal 75% van de kosten van een hoortoestel vergoedt. dat betekent helaas niet dat u zo maar 75% vergoeding krijgt voor ieder hoortoestel. Daarnaast heeft u een eigen wettelijke bijdrage van 25% en wordt uw eigen risico ook verrekend. Bent u aanvullend verzekerd dan krijgt u deze wettelijke eigen bijdrage of het eigen risico afhankelijk bij wie en hoe u verzekerd bent terug. De hoogte van de vergoeding voor zorg toestellen binnen deze categorieën zijn van 2013 gemaximeerd en er wordt sinds dat moment jaarlijks door de zorgverzekeraars op bezuinigd. Indien we vergoeding in de afgelopen jaren bezien dan is er sprake van ruim een halvering van de vergoedingen. Dit terwijl de kosten om hoortoestellen te produceren, de tijd om advies te geven om tot passende hooroplossing te komen en om de hoortoestellen aan u te leveren en de kosten van nazorg, jaarlijks alleen maar zijn toegenomen.

Door zuinige zorgverzekeraars zijn slechthorenden de dupe.

Mensen met financiële middelen hebben de mogelijkheid tot aanschaf van een hooroplossing die past bij zeer complexe luistersituaties. Verzekerden met minder financiële middelen zijn gebonden aan de standaard (door de zorgverzekeraar bepaalde) hooroplossing. Het nadeel hiervan is dat de hooroplossing bij hen in de kast of laden belandt omdat men er niet voldoende goed mee kan verstaan.

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars en zijn dus op de hoogte van de vergoeding waar u, indien u aangewezen bent op een hoortoestel uit de zorgcategorie, qua vergoeding recht op heeft. Het gesprek hierover is onderdeel van onze werkwijze.