Home > Hoorzorg

Hoorzorg is een basis behoefte

Goed horen is een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit van leven en het “mens” zijn. Het kunnen communiceren en deel kunnen nemen aan de samenleving is van onschatbare waarde. Op het moment dat ons gehoor niet meer goed functioneert, merken we dat en ontstaan er belemmeringen in ons dagelijks functioneren.
Bij ons staat u als cliënt centraal.
Wij willen u graag zo goed mogelijk helpen, opdat u vol in het leven kunt blijven staan. Wij weten als geen ander dat slechthorendheid u onzeker kan maken, het kan u het gevoel geven er niet meer bij te horen. Door dit bespreekbaar te maken kunnen we samen op zoek gaan naar een hooroplossing dat bij u past.

Betaalbare kwalitatieve hoorzorg moet voor iedereen toegankelijk zijn

Door zuinige zorgverzekeraars zijn slechthorenden de dupe. Gezondheidszorg zou op basis van het solidariteit principe voor iedereen toegankelijk en beschikbaar moeten zijn. Het is in dat opzicht teleurstellend dat zorgverzekeraars de basisbehoefte van goed kunnen horen niet naar waarde schatten en het afgelopen decennium de vergoeding voor hoortoestellen voor verzekerden hebben gehalveerd. Door deze ontwikkeling staat het leveren van goede hoorzorg onder druk. Mensen met financiële middelen hebben de mogelijkheid tot aanschaf van een hooroplossing die past bij zeer complexe luistersituaties. Verzekerden met minder financiële middelen zijn gebonden aan de standaard (door de zorgverzekeraar bepaalde) hooroplossing. Het nadeel hiervan is dat de hooroplossing bij hen in de kast of laden belandt omdat men er niet voldoende goed mee kan verstaan.
Oorzaak Hoorkliniek heeft een betaalbare hooroplossing voor iedereen!

Bij Oorzaak Hoorkliniek kunt u rekenen op:

  • Klantgerichte begeleiding
  • Gedegen kennis en ruime ervaring
  • Kwalitatieve hoortoestellen
  • Ruimere keuzevrijheid
  • Service programma
  • Deskundige Triage audiciens
  • Gratis Hoortest
  • Samenwerking met KNO-artsen en Audiologische Centra